Työhyvinvointi

Maanantai 1.11.2010 klo 22.27 - Juhani Eilola

Kuntatyö 2010 -tutkimus kertoo että "kolmannes kuntatyöntekijöiden perheistä kärsii työn vuoksi". Saman tutkimuksen perusteella yli 55-vuotiaiden naisten työuupumus todettiin huomattavan suureksi. Minä toivon ettei oma kotikuntani kuuluisi näihin kuntiin, vaan täällä olisi eläkeikään asti hyvä tehdä työtä ja vaikka vielä viivyttääkin hyvän työyhteisön ja työmotivaation takia eläkkeelle lähtemistä. Lähde: Soile Keskinen, Alaistaito

Olen jo vuosia sitten kirjoittanut siitä miten tärkeää olisi että kuntalaiset voisivat olla onnellisia. Aina parempi jos oma paikkakunta nimettäisiin Suomen onnellisimmaksi kunnaksi. Se on tärkeämpi nimitys kuin Suomen parhaiten johdettu kunta, johon Kurikkakin tällä hetkellä pyrkii. Tietysti johdon onnistuessa luomaan hyvän johtamiskulttuurin, molemmat arvonimet parhaimmillaan osuvat samaan kuntaan.

Johtaminen on todellisuudessa hyvää vasta kun se toimii muidenkin kuin johdon itsensä hyväksi ja muistakin kuin pelkistä taloudellisista näkökohdista käsin. Haluan uskoa että juuri siihen kuntien organisaatioissa pyritään. Vaikka raha ja talous ovat tärkeitä asioita niin sitä ovat myös palvelujen laadun ja hyvien suhteiden tuomat onni ja halu asua kotipaikkakunnalla. Yhdellä sanalla sanottuna hyvistä onnea ja toivoa tuovista asioista kumpuava kotipaikkarakkaus.

Mielestäni yritysten henkilöstöpolitiikka ei kuulu tiedotusvälineisiin ennenkuin kyse on ihmisoikeuksiin tai muuhun mielivaltaan liittyvistä asioista joita ei työpaikalla pystytä eikä haluta korjata. Jos se jostain syystä näkyykin esim. blogikeskusteluissa, niin voidaan olettaa että yrityksessä ei toimita parhaalla mahdollisella tavalla ja julkisuuteen saakka hiertäviin asioihin pitäisi tehdä korjauksia.

Tottakai henkilöstöpolitiikastakin voi aina keskustella yleisellä tasolla. Henkilöstöllä on tietyissä asioissa vaitiolovelvollisuus ja tarkoitus on että henkilöstö toimii työnantajan edun mukaisesti. Mutta henkilöstön yhteydenpitoa oman työyhteisön sisällä toimiviin luottamusmiehiin ei kukaan voi kieltää.

Olen miettinyt paljon työhyvinvoinnin  perusteita ja lukenut sinä aikana varmaan kymmeniä kertoja otteita omassa blogissani julkaistusta Liisa Ollilan työhyvinvointiin liittyvästä tekstistä. Teksti kannattaa käydä lukemassa. On eri asia saadaanko siinä esitettyjä tavoitteita toteutettua, mutta perusasenne on minun mielestäni aika lailla oikea, joissain kohdin enemmänkin kuin oikea.

4 kommenttia . Avainsanat: Työelämä