Viikon idea: Vihreitä säästöjä strategiaan

Keskiviikko 9.9.2009 klo 6.54 - Juhani Eilola


Tämä yksinajattelu sisältää pieniä ajatuksenpoikasia ja visioita mahdollisesti sisällytettäväksi vaikkapa kaupungin strategiaan tai muihin toimintaympäristön tavoitteisiin.


Kurikan kaupungin ympäristöarvoja

Vihreä toimisto

Kurikan kaupunki liittyy Green Office ympäristöpalveluun, hankkii Green Office -merkin käyttöoikeuden kaupungintalolle ja pyrkii ympäristöarvojen toteuttamiseen myös kaikessa muussa toimistokulttuurissaan kaupungintalolta saatujen kokemusten perusteella.

(Green Office -vuosimaksu on 2000 €, mutta toiminnan aiheuttamat säästöt jopa monikymmenkertaisia ja merkin arvo kaupungille ympäristöystävällisen kunnan imagon kannalta melko suuri. Kauniainen kuuluu Green Officeen ja sen kaltaisesti pyritään toimimaan monessa muussakin kunnassa. Lisäksi virallisuus pyrkimyksissä motivoi henkilöstöä enemmän ympäristösäästöihin kuin pelkkä suositus esim. käyttää vähemmän paperia. Tutustu säästöesimerkkeihin tästä.)

Energiansäästöohjelma

Kurikan kaupunki laatii muistilistan työntekijöitä ja kuntalaisia varten energiansäästökohteista joissa sähkön- ja lämmönkulutusta voidaan pienentää huolellisuudella.

Kaupunki ottaa käyttöön elinkaariajattelun uusien suunnitelmien yhteydessä ja tekee valintoja myös energiankulutuksen perusteella, jolloin hankintahinta ei ole ainoa kriteeri hankinnalle.

(Esimerkkejä säästökohteista energiankulutuksen kannalta voivat olla esim. katu- ja liikuntapaikkavalaistus, jätevesipumppaamot vastaan viettoviemärit, aurinkopaneelien käyttömahdollisuudet jne. Joillakin alueilla jo nyt erilaisia pumppuasemia pyritään korvaamaan muilla vaihtoehdoilla. Kansainvälisten tutkimusten mukaan 3 kW:n pumpun hankintahinta muodostaa vain 5% sen elinkaaren aikana syntyvistä kustannuksista energiakustannusten ollessa 84%)

Nimikkopuistot

Kurikan kaupunki antaa mahdollisuuden yksityisten tontinomistajien sekä kaupunginosa- ja muiden yhdistysten ylläpitämiin nimikkopuistoihin. Omaa puistoa tai sen osaa voi tiedustella kaupungin tekniseltä osastolta. Nimikkopuiston ylläpito tapahtuu yhteistyössä kaupungin puutarhurin kanssa, niin että vain kaupungin oma asiantuntija voi antaa luvan puistossa tapahtuviin toimenpiteisiin.

Nimikkopuistojen ylläpidossa on huomioitava että puistot ovat asuinalueisiin ja tontteihin tiiviisti liittyessäänkin yleisiä alueita.

Kaupunki rakentaa automaattisesti leikkikenttiä, pallokenttiä ja puistoja niitä varten kaavoitetulle alueelle. Kaavoituksessa alueet varataan edelleen, mutta rakentamistarpeesta kuullaan tulevaisuudessa enemmän kaupunginosayhdistyksiä, jotka ottavat myös vastuuta puiston kunnosta. Asukkaat huolehtivat siitä että heidän toimestaan laitteita ja rakenteita käytetään asianmukaisesti sekä saavat oikeuden omanlaisensa puistokulttuurin luomiseen.

(Eritasoisista nimikkopuistoista tai osallistumisesta puistojen ylläpitoon ja ohjelmatarjontaan, on ympäri Suomea. Tässä esimerkki Jyväskylästä)


Vihreä brändi

Vihreisiin arvoihin kytketään myös kaupunkialueen suunnittelu, joka perinteisesti Kurikassa on jo kauan edustanutkin sitä. Kurikan ja Jurvan alueella on myös paljon matkailu- ja palveluyrityksiä ja jopa tuotantolaitoksia, jotka voivat markkinoinnissaan liittyä Kurikan kaupungin viitoittamaan vihreään brändiin. Vihreiden arvojen polttopiste rakennetaan Nikkarikeskukseen, joka pyrkii löytämään vihreyttä myös varsinaisesta toimialueestaan.

(Nikkarikeskus on vahvasti mukana Suomen metsissä ja rahoittajistakin löytyy mm. Suomen metsässäätiö)

Avainsanat: Ideat, Kunnallispolitiikka


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini